napisz maila mapa strony
Start E-technologie

E-technologie

W tym słowniku jest 57 wpisów.
Wszystko | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Z

J

Termin

Definicja

Java

Java to przełomowa platforma do tworzenia oprogramowania komputerowego wprowadzona przez firmę Sun Microsystems w 1995 r. Pierwotnie ten język programowania był określany jako OAK, nazwę Java wprowadzono w 1995 r.Technologia Java daje użytkownikom wszechstronne możliwości. Umożliwia uruchamianie praktycznie dowolnych aplikacji — gier, narzędzi, programów komunikacyjnych i usług — na praktycznie dowolnym komputerze lub urządzeniu.

Java Script

opracowany pod koniec roku 1995 przez firmy Netscape oraz Sun Microsystem. Pierwsza wersja została zaimplementowana w przeglądarki Netscape Navigator 2.0 oraz Internet Explorer 3.0. Obecnie prawie wszystkie przeglądarki posiadają obsługę technologii JavaScript. W przeciwieństwie do HTML JavaScript umożliwia projektowanie interaktywnych stron internetowych. Dzięki zawartym w przeglądarce obiektom JavaScript pozwala na komunikację z użytkownikiem, czy manipulację zawartości strony.

JPG

JPEG jest wkorzystywany nie tylko do WWW, ale także w druku i cyfrowych aparatach. Format JPEG został storzony do przechowywania zdigitalizowanych fotografi i obrazów z przeplatającymi się kolorami. W przypadku takich obrazów kompresja JPEG radzi sobie bardzo dobrze. Niestety grafiki z dużą ilością jednego koloru, oraz obrazy niewielkich rozmiarów, takie jak ikony i przyciski są przez JPEG kompresowane dużo słabiej niż przez GIF. Kompresja JPEG jest stratna, algorytm pomija mniej istotne szczegóły, co przy zbyt mocnym ustawieniu stopnia kompresji może spowodować wystąpienie przebarwień i zniekształceń. Należy jeszcze dodać, że raz zachowanego jako JPEG pliku nie należy ponownie edytować, gdyż spowoduje to znaczne pogorszenie się jakości obrazu i nadmierne powiększenie wielkości pliku.

jQuery

to lekka programistyczna biblioteka dla JavaScript języka skryptowego często blednie utożsamianego z JAVA. Gotowy framework (tak jest często nazywamy takie gotowe rozwiązanie programistyczne) ułatwia współdziałanie JavaScript oraz XHTML. Obecnie framework jQuery wspierany jest przez Google.

Copyright by netsites.pl 2009-2021