napisz maila mapa strony
Start E-technologie

E-technologie

W tym słowniku jest 49 wpisów.
Wszystko | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | W | X | Z

O

Termin

Definicja

Oracle

Oracle Database to oficjalna nazwa relacyjnego systemu baz danych (RDBMS) stworzonego przez Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle - Larry Ellison. Relacyjna baza danych Oracle posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL - będący proceduralnie obudowanym językiem SQL. Jako języka tworzenia procedur składowanych w bazach danych Oracle (od wersji 8i) można używać również języka Java.

Copyright by netsites.pl 2009-2019